НОВА сорта црвен домат Prios F1!

Последните неколку години сортата Prios F1 на холандската куќа Ergon е се подобро препознатлива како пролетна култура на црвени домати под пластични тунели во Источна Европа.

Комбинацијата на тешки, униформни, јако црвени и високо квалитени плодови заедно со зачудувачката раностасност која е многу битен фактор во деловите од Источна Европа -дава сигурност дека оваа сорта е многу добра опција за земјоделците. Плодовите од Prios F1 имаат тежина од 200 – 250 гр.

Опитите се покажаа максимално успешни во оранжерии како и во пластеници и сортата ветува задоволување на сите земјоделски очекувања.Екипата на Ergon  ја посети Македонија и го потврди истото со големо вoодушевување и ентузијазам за сортата Prios F1.

ФЛАЕР ЗА PRIOS F1 – ВИДЕТЕ ОВДЕ!

Prios F1 – одгледуван низ цел свет и светски познат!