slide1NEW
slide2NEW
slide3NEW1
slide4NEW1

ВИСОКО КВАЛИТЕТНИ СЕМИЊА И САДЕН МАТЕРИЈАЛ

Основна дејност на компанијата е продажба и дистрибуција на висококвалитетни семиња и саден материјал  за зеленчук и сите останати земјоделски култури од високо светски реномирани  семенски куќи .

Сите сорти на семе се генетски немодифицирани ( БЕЗ – ГМО ) ,  добиени со класични одгледувачки методи , без користење на генетски модифицирани техники .

Покрај консултантските услуги во областа на земјоделието , нашите активности вклучуваат и реализирање на проекти за оранжерии на територијата на Република Македонија . За реализирање на проектите, ние соработуваме со холандската куќа  Revaho BV  , специјализирана за изградба на оранжерии и пластеници, инсталација на комплетни системи за наводнување и обезбедување концепти за исхрана на растенијата .

ЛИСТА НА СЕМИЊА ОД ВИСОКО РЕНОМИРАНИ СЕМЕНСКИ КУЌИ